Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

Chương trình Công tác Đoàn và PTTN 2010- 2011ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG CĐ NGÔ GIA TỰ
_____________________

Số: 40/CT-ĐTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________


Bắc Giang, ngày 10 tháng 8 năm 2010CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2010- 2011


Năm học 2010 - 2011 tiếp tục diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của quê hương đất nước và tuổi trẻ: 65 năm thành lập Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2010), Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (10/1010- 10/2010), 115 năm thành lập tỉnh Bắc Giang (10/10/1895 - 10/10/2010); năm diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011).
Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Giang, Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2010 - 2011 như sau:
CHỦ ĐỀ NĂM HỌC: Năm công trình thanh niên
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác” và Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”; quan tâm giáo dục lý tưởng, truyền thống, lòng yêu quê hương, đất nước, đặc biệt là truyền thống 80 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, phát huy vai trò chủ động của tuổi trẻ học đường phòng chống các biểu hiện tiêu cực trong trường học.
2 Đẩy mạnh phong trào sáng tạo, phát huy tính chủ động của đoàn viên, thanh niên trong xung kích thực hiện “Dạy tốt - Học tốt”, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện gắn với chuyên môn với những công trình, phần việc thanh niên cụ thể; tiếp tục quan tâm các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và việc làm; hỗ trợ, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, sinh viên.
3. Đầu tư công tác xây dựng Đoàn, chú trọng nâng chất lượng tổ chức chi đoàn, chất lượng đoàn viên, chất lượng công tác cán bộ; tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng; tổ chức cho ĐVTN tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, các hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp.
4. Chú trọng đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động Đoàn theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; quan tâm hướng dẫn xây dựng các mô hình điểm, phong trào mới, sáng tạo hiệu quả. Tập trung công tác kiểm tra, giám sát nề nếp sinh hoạt, hoạt động các cơ sở Đoàn và cán bộ Đoàn.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ
1. 100% Chi đoàn lập “Sổ vàng làm theo lời Bác” và triển khai viết “Nhật ký làm theo lời Bác” trong đoàn viên thanh niên;
2. 100% Liên chi Đoàn tổ chức được ít nhất 01 chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”;
3. 100% Liên chi Đoàn tổ chức các diễn đàn và góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc; tổ chức ít nhất 1 hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp;
4. 100% các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện tốt chủ điểm hằng tháng;
5. Trong năm học, mỗi đoàn viên, thanh niên có ít nhất 2 hoạt động tình nguyện; mỗi chi đoàn, Liên chi Đoàn có ít nhất 1 công trình thanh niên tiêu biểu chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
6. Duy trì và nâng cao chất lượng chương trình phát thanh thanh niên, Blog của Đoàn trường làm kênh thu hút, tập hợp thanh niên trên Internet;
7. 100 % LCĐ, chi đoàn tổ chức tốt hoạt động hỗ trợ ĐVTN trong nghề nghiệp và việc làm, đổi mới phương pháp giảng dạy- học tập và rèn luyện kĩ năng sống. 100% Cán bộ Đoàn- Hội được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác”:
- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác” với các công trình thanh niên, phần việc thanh niên, sản phẩm, hành động và gương thanh niên tiên tiến “làm theo lời Bác” cụ thể; tập trung vào các phẩm chất “cần, kiệm”, tinh thần, thái độ, động cơ, phương pháp học tập của Bác nói chung, học tập ngoại ngữ nói riêng. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập chuyên đề “Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”;
- Các Liên chi Đoàn triển khai, hướng dẫn cụ thể việc viết Sổ vàng, Nhật ký “Làm theo lời Bác”; đăng ký, theo dõi, bình chọn, tuyên dương điển hình “Thanh niên làm theo lời Bác” và tập thể “Thanh niên làm theo lời Bác”. Mỗi Liên chi Đoàn có ít nhất 1 sản phẩm tham gia liên hoan Sổ vàng, Nhật ký “Làm theo lời Bác”; hội thi bình chọn các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác; cuộc thi phóng sự ảnh, phim, video clip giới thiệu về điển hình “Thanh niên làm theo lời Bác” và tập thể “Thanh niên làm theo lời Bác” nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
2. Tiếp tục tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” kết hợp tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức - lối sống, pháp luật cho thanh niên trường học
- Chỉ đạo 100% Liên chi đoàn tổ chức được ít nhất 01 chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” tại đơn vị dịp 20/11, 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Tổ chức tốt đợt hoạt động kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và chào mừng kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh Bắc Giang với chủ đề “Tự hào công dân trẻ Bắc Giang” (từ 20/8 - 20/10/2010);
- Tổ chức các diễn đàn góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp thông qua đó giáo dục lý tưởng, hoài bão, ước mơ cho học sinh, sinh viên;
- Tổ chức và tham gia tốt đợt hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Cuộc thi tìm hiểu, tổ chức các diễn đàn thanh niên, xem phim truyền thống,....
- Tham gia tốt Tuần sinh hoạt công dân- HSSV đầu năm học, khóa học;
- Quan tâm công tác giáo dục pháp luật với hình thức đa dạng, tập trung giáo dục ý thức công dân, chấp hành luật pháp, xây dựng nếp sống văn minh; nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tích cực tham gia cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, hạn chế vi phạm quy chế của ngành, nhà trường; tích cực tham gia phòng chống “Bạo lực học đường” thông qua các biện pháp tuyên truyền, diễn đàn; chú trọng công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng ĐVTN; nâng cao vai trò của Đoàn, đoàn viên trong đấu tranh với những biểu hiện xấu còn tồn tại trong một bộ phận học sinh, sinh viên; tăng cường các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của ĐVTN.
3. Phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc
3.1. Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường:
- Tiếp tục triển khai Chỉ thị 296 của Thủ tướng Chính phủ về “đổi mới quản lý GDĐH“ giai đoạn 2010- 2012; thực hiện có hiệu quả phong trào “Dạy tốt - Học tốt - Tích cực nghiên cứu khoa học":
+ Đối với giảng viên, cán bộ trẻ: thi đua giảng dạy tốt, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; tích cực tham gia các giải pháp “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; tích cực tổ chức các tiết học tốt, các giờ học kiểu mẫu, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, đăng ký xây dựng công trình thanh niên gắn với chuyên môn như: nghiên cứu khoa học, ngân hàng giáo án điện tử; nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc, với sinh viên; chủ động đề xuất, hiến kế đổi mới quy trình xử lý công việc hành chính trong trường học. Phấn đấu trở thành người có chuyên môn tốt, đạo đức tốt, cống hiến tốt;
+ Đối với sinh viên: thi đua học tập tốt, đổi mới phương pháp học tập hiệu quả; đăng ký và phấn đấu nâng cao chất lượng học tập, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động học thuật;
- Các cơ sở Đoàn đăng ký, thực hiện các công trình thanh niên hưởng ứng chủ đề năm 2010 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đăng ký 80 công trình thanh niên tiêu biểu tham gia phát triển nhà trường và phát triển kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
3.2. Xung kích tình nguyện vì cộng đồng:
- Tổ chức tốt và nâng chất các hoạt động tình nguyện truyền thống: Mùa hè xanh, Tết vì người nghèo, vì trẻ em nghèo, Chương trình “Tiếp sức tới trường”, các Ngày thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh, hiến máu tình nguyện,...
- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh, môi trường học đường văn hóa, lành mạnh: tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả; xây dựng cổng trường sạch đẹp, an toàn;
- Phát động thanh niên trường học tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam”;
- Các cơ sở Đoàn tăng cường giao lưu, phối hợp với các huyện Đoàn, thành Đoàn và cơ sở Đoàn trên địa bàn để tổ chức, thiết kế các hoạt động Đoàn nói chung, góp phần giải quyết các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.
3.3. Xung kích giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa:
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, thành lập các tổ, nhóm tích cực tham gia đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc nhằm tác động xấu đến học sinh, sinh viên;
- Tham gia tích cực, hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Vì Trường Sa thân yêu” và cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Tuổi trẻ Bắc Giang xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2008 – 2012; duy trì, phát triển mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”;
- Tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động liên kết với công an các địa phương tham gia giữ gìn an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường; có hình thức giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên với các đơn vị Lực lượng vũ trang.
4. Phong trào 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp
4.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; lập thân, lập nghiệp:
- Đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” trong tuổi trẻ học đường; quan tâm tổ chức các phong trào thi đua “Học tập tốt, rèn luyện tốt”, các hoạt động hỗ trợ HSSV thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học; tổ chức các diễn đàn, các buổi sinh hoạt, trao đổi về phương pháp học tập đối với HSSV, về đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học đối với giảng viên và phong trào 3 trách nhiệm với cán bộ công chức trẻ. Phát triển mạnh mẽ, có định hướng hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật, sở thích;
- Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hội nghị khoa học, hội thi, olympic, ngày hội học tập, nghiên cứu, sáng tạo gắn với thực hiện công trình, phần việc thanh niên; triển khai đăng ký, hỗ trợ, bảo trợ, đánh giá, công nhận, gắn biển, phát huy các công trình, sáng kiến, sáng tạo của sinh viên, cán bộ, giảng viên trẻ;
- Tăng cường đầu tư công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên thông qua phát triển các học bổng, giải thưởng; hỗ trợ về nhà trọ, việc làm, tư vấn tâm lý, sức khỏe; tổ chức tốt công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho ĐVTN; tổ chức các chương trình “Hành trình làng nghề, trường nghề”;
- Chủ động tham mưu, đề xuất và phản biện các chính sách liên quan đến sinh viên từ cơ sở đến các cấp cao hơn; kịp thời có chính kiến trước các vấn đề liên quan đến đoàn viên, thanh niên.
4.2. Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần:
- Tiếp tục đầu tư, nâng chất nội dung, đổi mới hình thức các sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tạo điều kiện để hình thành và phát triển nhiều các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích, nghệ thuật, năng khiếu trong sinh viên; chú trọng tổ chức các nội dung hoạt động giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống dân tộc;
- Khuyến khích các hoạt động sinh hoạt, giao lưu văn hóa nhân các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trong từng đơn vị, giữa các đơn vị với nhau, mở rộng hoạt động giao lưu giữa trường học.
4.3. Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kỹ năng thực hành xã hội:
- Các cấp bộ Đoàn quan tâm, đầu tư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn tâm lý, sức khỏe, giới tính, tình yêu, hôn nhân và gia đình, nghề nghiệp, việc làm cho đoàn viên, thanh niên; tích cực phối hợp với các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, trung tâm huấn luyện thường xuyên mở lớp và tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, trang bị tài liệu hướng dẫn kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên, thanh niên; có hình thức hỗ trợ, động viên đoàn viên, thanh niên tích cực học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; hiểu biết về lịch sử, văn hóa;
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt" và "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh" và cuộc vận động 3 rèn luyện trong học sinh chuyên nghiệp, dạy nghề thông qua việc biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình;
- Triển khai thực hiện sinh hoạt, hoạt động học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông, văn hóa học đường, hình thành các thói quen tốt trong học sinh, sinh viên.
5. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội và Đoàn tham gia xây dựng Đảng
- Tập trung củng cố, thành lập chi đoàn, chi hội ngay từ đầu năm học; chú trọng công tác lựa chọn, bố trí, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và quan tâm chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội; chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi đoàn, LCĐ xong trong tháng 10/2010;
- Các cơ sở Đoàn thực hiện tốt xây dựng “Chi đoàn mạnh”, chi đoàn chủ động công tác; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, thường xuyên hướng dẫn, nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ chi đoàn về ý nghĩa, nội dung, yêu cầu, phương pháp thực hiện sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm từng tháng;
- Thực hiện tốt “Chương trình rèn luyện đoàn viên” theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, gắn với nội dung cuộc vận động “Tuổi trẻ Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác”;
- Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; quan tâm củng cố UBKT các cấp và tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Năm học 2010 – 2011, tập trung kiểm tra chuyên đề sinh hoạt chi đoàn, chất lượng đoàn viên và công tác cán bộ Đoàn của các cơ sở Đoàn;
- Xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội sinh viên trường;
- Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc. Tổ chức gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu, đoàn viên ưu tú với lãnh đạo cấp ủy đơn vị. Nâng cao chất lượng, tỉ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp trường
- Xây dựng và triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2010 - 2011 đến các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc;
- Định hướng hoạt động chủ điểm hàng tháng. Cụ thể:
+ Tháng 8+ 9: Tiếp sức đến trường,Văn hóa giao thông, Văn hóa học đường
+ Tháng 10: Truyền thống 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
+ Tháng 11: Tôn sư, trọng đạo - tri ân thầy cô
+ Tháng 12: Thi nghiêm túc, chất lượng thực
+ Tháng 1: Cùng nhau tiếp bước truyền thống học sinh, sinh viên
+ Tháng 2: Đảng ta là đạo đức, là văn minh
+ Tháng 3: Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
+ Tháng 4: Tuổi trẻ với khoa học, sáng tạo
+ Tháng 5: Học sinh, sinh viên với Bác Hồ
+ Tháng 6+7+8: Tình nguyện
- Hướng dẫn cụ thể, chi tiết và chỉ đạo điểm một số nhiệm vụ công tác trong năm học, cụ thể:
+ Chương trình “Rèn Luyện Đoàn viên trong thời kỳ mới”;
+ Nội dung viết Sổ Vàng, Nhật ký làm theo lời Bác ;
+ Triển khai đăng ký, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác trong học tập, nghiên cứu khoa học;
+ Tổ chức cho ĐVTN, đảng viên, giáo viên trẻ đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (trong tháng 12/2010); tổ chức 01 hoạt động văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (trong tháng 1/2011).
2. Cấp Liên chi đoàn
- Xây dựng và triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2010 – 2011; chú trọng công tác hướng dẫn các chi đoàn triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trong chương trình công tác năm học;
- Tăng cường làm việc với cấp uỷ, Lãnh đạo khoa để phối hợp giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tạo cơ chế hoạt động cho Đoàn thanh niên, trong đó coi trọng công tác phát triển Đảng trong sinh viên;
- Tham gia có chất lượng các hoạt động tập trung cấp trường và cấp tỉnh.
3. Công tác thông tin báo cáo
Ban Thường vụ các Liên chi đoàn, chi đoàn gửi các văn bản về Đoàn trường qua Email: dtn_ngogiatu@bacgiang.gov.vn hoặc dtnngogiatu@gmail.com, cụ thể:
- Báo cáo tháng gửi trước ngày 20 hàng tháng
- Báo cáo kết quả đại hội Đoàn gửi trước 30/10/2010
- Báo cáo sơ kết học kỳ: gửi trước ngày 20/01/2011
- Báo cáo tổng kết năm học: gửi trước ngày 20/6/2011.
- Báo cáo các hoạt động: gửi sau ngày tổ chức hoạt động 05 ngày.
Trên đây là Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2010- 2011, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành các Liên chi đoàn, chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện.


Nơi nhận:
- BTV Tỉnh Đoàn;
- Đảng uỷ, BGH;
- Các chi bộ, BCN khoa;
- Các LCĐ, CĐTT;
- Lưu VP.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Nguyễn Đức ToànKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét