Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

2 phong trào lớn của Đoàn thanh niên


Phong trào 5 xung kích:
- Xung kích lao động sáng tạo và phát triển kinh tế xã hội;
- Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng;
- Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội;
- Xung kích thực hiện cải cách hành chính;
- Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Phong trào 4 đồng hành:
- Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ;
- Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp;
- Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hoá tinh thần;
- Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kiến thức và kĩ năng hoạt động xã hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét